Ergene Derin Deniz Deşarj Proje Sahası Şantiye Gezisi

Ergene Derin Deniz Deşarj Proje Sahası Şantiye Gezisi

Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj Projesi ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri çıkışından itibaren deniz hattı da dahil olmak üzere yaklaşık 87 km’lik bir kolektör hattını inşaa edecektir. Bu hattın yaklaşık 20 km’lik bölümü kot farklarını ortadan kaldırmak için tünel şeklinde olacaktır. Arıtılmış atıksular kara kısmından sonra, kıyıdan yaklaşık 5 km açıkta ve yüzeyden 47 metre derinlikte denize deşarj edilecektir. Hat boyunca iki yerde yüksek su düşüşleri olacağı için buralarda 2,5 MW ve 1 MW’ lık 2 adet hidroelektrik santralinin yapılması planlanmaktadır. Hattımız tamamen cazibeli sistemle çalışacak olup herhangi bir terfi istasyonu bulunmamaktadır. Kolektör ve Derin Deniz Deşarj hatlarına ilişkin projeler tamamlanmıştır. İhale sürecinden sonra, 3 yıl içinde inşa edilmesi planlanan hattın işletmeye alınması ile Ergene Nehri' ne kontrolsüz sanayi atıksuyu deşarjı engellenmiş olacaktır.