Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik

sgk ile ilgili görsel sonucu

Gerçek Kişilerde 

 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
 • İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgah İlmühaberi
 • Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • İş ihaleli ise ihale sözleşmesi
 • Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi
 • İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri
 • İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

 

 

Tüzel Kişilerde (Şirketler)

 
 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
 • İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)
 • Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri
 • Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri
 • Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti
 • Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi
 • Müdür imza sirküleri
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi
 • İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

 

 

Tüzel Kişilerde (Kooperatifler) 

 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
 • İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

 

 • Kooperatif Başkanının nüfus cüzdanı Suretleri

 

 • Kooperatif Başkanının  ikametgah ilmühaberleri

 

 • Kooperatif Tüzüğü

 

 • Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

 

 • Vergi levhası fotokopisi

 

 • Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

 

 • Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi

 

 • Kooperatif Başkanının imza sirküleri

 

 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi

 

 • Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

 

 • İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

 

 

Kapıcılık İşyerlerinde

 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
 • Yöneticinin nüfus cüzdanı Suretleri
 • Yöneticinin ikametgah ilmühaberleri
 • Kat Maliklerinin adı soyadı ve adresleri ile imzaları bulunan liste
 • Apartman Karar defterinin ilgili sayfalarının fotokopisi

 

İnşaat İşyerlerinde (İnşaat kendi arsası üzerine yapılıyorsa) 

 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
 • İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi
 • Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler

 

İnşaat İşyerlerinde (İnşaat Müteahhit Tarafından yapılıyorsa)

 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
 • İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi
 • Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaatın anahtar teslim sözleşmesi
 • Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler

 

Nakliye ve Hafriyat İşlerinde

 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
 • Nakliye ise aracın ruhsat fotokopisi
 • Hafriyat ise aracın kati alım satım sözleşmesi veya fatura
 • Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler